בית כנסת ‘נדחי ישראל יכנס’

בית הכנסת 'נדחי ישראל' הוא בית כנסת אשכנזי במרכז העיר ומתפללים בו בנוסח ספרד.

בית הכנסת פתוח לתפילת שחרית בשבתות וחגים.

זמני התפילות
שבת:
שחרית: 9:30
קידושא רבא לאחר התפילה.

תחבורה
טראם: 14, 9
שם התחנה: Plantage Kerklaan

149 Nieuwe Kerkstraat, Amsterdam, Netherlands
31(0)206712345