בית הכנסת באמטסלויין

זמני התפילות

שחרית: 8:15
מנחה וערבית:

הזמנים משתנים יש להסתכל באתר.

שבת:
מנחה וקבלת שבת: בזמן הדלקת נרות
שחרית: 09:00
מנחה: שעה ורבע לפני צאת השבת
ערבית: צאת השבת

תחבורה
טראם: 5
שם התחנה: Onderuit

435 Max Havelaarlaan, Amstelveen, Netherlands