בתי כנסת

דף הבית / בתי כנסת

מניינים במהלך השבוע

בימות החול ניתן למצוא מניינים בבית כנסת ׳קהל חסידים׳, בבית מדרש 'עץ חיים' בדרום העיר או בבית כנסת 'לעקסטראט' שקרוב יותר למרכז.
בית כנסת ׳קהל חסידים׳:
שחרית: 8:40
ערבית: 17:45

בית מדרש עץ חיים:
שחרית: 7:00, 8:15
מנחה: 13:30, 16:15
ערבית: 19:45, 21:00

בית הכנסת 'לעקסטראט':
שחרית: 7:15
ערבית: 19:30

(כתובות ופרטים מלאים בתוך המשבצות מעלה)

בשבת יש מניינים בכל בתי הכנסת (בכל או בחלק מהתפילות)

לקבוצת הוואטסאפ שלנו