בתי כנסת

דף הבית / בתי כנסת

בימות החול ניתן למצוא מניינים בבית מדרש 'עץ חיים' בדרום העיר או בבית כנסת 'לעקסטראט' שקרוב יותר למרכז.
בית מדרש עץ חיים:
שחרית - 7:00, 8:15
מנחה וערבית - 19:30
ערבית 21:15

בית הכנסת 'לעקסטראט':
שחרית - 7:00
מנחה וערבית - 19:20

מניין ישראלי:
שחרית
- 8:15

(כתובות ופרטים מלאים בתוך המשבצות מעלה)

בשבת יש מניינים בכל בתי הכנסת (בכל או בחלק מהתפילות)

לקבוצת הוואטסאפ שלנו