‘AMOS’ – בית כנסת אורתודוקסי מודרני

דף הבית / בתי כנסת / ‘AMOS’ – בית כנסת אורתודוקסי מודרני

'עמוס' היא קהילה אורתודוכסית צעירה ומודרנית. בית הכנסת נמצא בשכונה היהודית.

זמני התפילות

שחרית: 8:30

שבת:
שעון קיץ: מנחה וקבלת שבת בזמן הדלקת נרות.

שעון חורף: קבלת שבת ב17:30

שחרית: 09:30
קידוש לאחר התפילה

Kalfjeslaan 376, 1081 JA Amsterdam
info@amossjoel.nl
לקבוצת הוואטסאפ שלנו